ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ text/csv
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2565
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2565
การจัดจำแนก ไม่มี
หน่วยวัด รายการ
หน่วยตัวคูณ หน่วย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 26 พฤษภาคม 3108
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 26 พฤษภาคม 3108
สถิติทางการ ไม่ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 27 พฤษภาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 27 พฤษภาคม 2565