พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ข้อเสนอแนะมาตรฐาน ETDA Recommendation Digital Identity Framework การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล กรอบการทำงาน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).