พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ETDA Recommendation) แท็ค: การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ขมธอ.19-2564 เวอร์ชัน 2.0 ข้อกำหนดของการพิสูจน์ตัวตน

กรองผลลัพธ์