พบ 2 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ETDA Recommendation) รูปแบบ: PDF แท็ค: Digital Identity การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

กรองผลลัพธ์