พบ 2 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: GNU Free Documentation License รูปแบบ: PDF กลุ่ม: ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ETDA Recommendation) แท็ค: ข้อเสนอแนะมาตรฐาน Digital Identity

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).