พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: PDF แท็ค: ข้อเสนอแนะมาตรฐาน Data Structure of Verifiable Credentials and Presentations

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).