พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ETDA แท็ค: มาตรฐาน การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ให้บริการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ขมธอ. 21-2562 Transfer and Storage Service Providers

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).