พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: PDF แท็ค: ข้อเสนอแนะมาตรฐาน การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ Web Application Security Standard ขมธอ. 4-2559

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).