พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ETDA Recommendation) แท็ค: ข้อเสนอแนะมาตรฐาน การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ Web Application Security Standard Standard

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).