พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ETDA Recommendation) แท็ค: Standard ER Banking Transactions with Face-to-Fce Interaction

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).