ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ DER
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
ไฟล์
วันที่เริ่มต้นสร้าง 26 พฤศจิกายน 3104
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 26 พฤศจิกายน 3104
สร้างในระบบเมื่อ 27 พฤษภาคม 2565