พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: PDF กลุ่ม: ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ETDA Recommendation) แท็ค: Digital Identity ขมธอ.20-2564 เวอร์ชัน 2.0 การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

กรองผลลัพธ์