พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ETDA Recommendation) แท็ค: มาตรฐาน การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล Identity Proofing Requirements

กรองผลลัพธ์