พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ETDA Recommendation) แท็ค: Digital Identity ขมธอ.19-2564 เวอร์ชัน 2.0 Identity Proofing Requirements

กรองผลลัพธ์