พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ETDA Recommendation) แท็ค: ER ข้อเสนอแนะมาตรฐาน Banking Transactions with Face-to-Fce Interaction

กรองผลลัพธ์