พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ETDA Recommendation) แท็ค: Identity Proofing Requirements การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

กรองผลลัพธ์