พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ETDA Recommendation) แท็ค: OID ข้อเสนอแนะมาตรฐาน Registration for ETDA Object Identifier Tree

กรองผลลัพธ์