พบ 2 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ETDA Recommendation) แท็ค: OID มาตรฐาน ข้อเสนอแนะมาตรฐาน

กรองผลลัพธ์