พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified กลุ่ม: ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ETDA Recommendation) แท็ค: ETDA Recomendation Banking Transactions with Face-to-Fce Interaction ข้อเสนอแนะมาตรฐาน

กรองผลลัพธ์