พบ 6 ชุดข้อมูล

องค์กร: ETDA รูปแบบ: PDF กลุ่ม: ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ETDA Recommendation) สัญญาอนุญาต: GNU Free Documentation License

กรองผลลัพธ์