พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ETDA กลุ่ม: ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ETDA Recommendation) แท็ค: Digital Identity Authentication Requirements การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

กรองผลลัพธ์