พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ETDA แท็ค: Core Component Specification for Data Interoperability ข้อกำหนดทางเทคนิคของชุดข้อมูลร่วมสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

กรองผลลัพธ์