พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: Digital Identity การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ขมธอ.19-2564 เวอร์ชัน 2.0 ข้อกำหนดของการพิสูจน์ตัวตน ข้อเสนอแนะมาตรฐาน

กรองผลลัพธ์