ข้อมูลสถิติผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย (Internet User Behavior)

เป็นโครงการสำรวจรายปี ที่ศึกษาพฤติกรรมและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยที่เก็บข้อมูลมายาวนานนับทศวรรษ มาดูกันว่าภาพรวมการใช้อินเทอร์เน็ตจะเป็นอย่างไร เจนเนอเรชันไหนจะครองแชมป์ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด กิจกรรมไหนเป็นขวัญใจชาวสังคมออนไลน์ แต่ละเจนเนอเรชันมีพฤติกรรมที่น่าสนใจอะไรบ้าง ปัญหาในการใช้อินเทอร์เน็ตฮอตฮิตเป็นเรื่องอะไร และอีกมากมาย ไม่อยากพลาดข้อมูลที่น่าสนใจ คลิกดูผลการสำรวจกันเลย

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูล
* อีเมลผู้ติดต่อ [email protected]
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา สำรวจข้อมูลโดยการสำรวจออนไลน์
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://www.etda.or.th/th/บรการของเรา/สถตและขอมล/สถตและขอมล/Thailand-Internet-User-Behavior/การสำรวจพฤตกรรมผใชอนเทอรเนตในประเทศไทย-Thailand-Internet-User-Behavior-1.aspx
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 31 สิงหาคม 2565
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 31 สิงหาคม 2565
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2556
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  • เพศ
  • อายุ/กลุ่มอายุ
  • ระดับการศึกษา
  • อาชีพ
  • ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ชั่วโมง, เปอร์เซ็นต์
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) Statistic Estimation
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) TSIC
สถิติทางการ ไม่ใช่
สร้างโดย Gravatar Siriphan Wichaidit
สร้างในระบบเมื่อ 25 เมษายน 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 14 มิถุนายน 2567